Kurseksamen for Avløpsbransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

3) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

4) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

13) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

14) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

17) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

18) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Hva er en SHA plan?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •