Kurseksamen for Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

3) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

7) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

8) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

11) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

12) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

19) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

20) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

21) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •