Kurseksamen for Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

5) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

23) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Trenger alle bedrifter verneombud?

  •  
  •