Kurseksamen for Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

4) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

5) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

14) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

20) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

  •  
  •