Kurseksamen for Eiendomsdrift

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

8) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

11) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Hva er en SHA plan?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •