Kurseksamen for Eiendomsdrift

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

11) Hva er en SHA plan?

12) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

13) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

14) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

15) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

16) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

20) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

21) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Trenger alle bedrifter verneombud?

  •  
  •