Kurseksamen for Frisør, kroppspleie og helsestudio

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

7) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

8) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

9) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Trenger alle bedrifter verneombud?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

21) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

22) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

23) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

24) Hva er en SHA plan?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

  •  
  •