Kurseksamen for Frisør, kroppspleie og helsestudio

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

7) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Hva er en SHA plan?

18) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Trenger alle bedrifter verneombud?

22) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

23) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

24) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

  •  
  •