Kurseksamen for Jordbruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

4) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

5) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Trenger alle bedrifter verneombud?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

16) Hva er en SHA plan?

17) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

21) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

22) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

23) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

26) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •