Kurseksamen for Renhold

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

13) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

14) Trenger alle bedrifter verneombud?

15) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

20) Hva er en SHA plan?

21) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •