Kurseksamen for Renhold

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

2) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

5) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

9) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Hva er en SHA plan?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

15) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

16) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

19) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •