Kurseksamen for Reparasjon og handel med motorsykler

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

  •  
  •