Kurseksamen for Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

8) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

9) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

12) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

15) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

22) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Hva er en SHA plan?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

26) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

  •  
  •