Kurseksamen for Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

5) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

6) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

7) Hva er en SHA plan?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

10) Trenger alle bedrifter verneombud?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

25) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

26) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

  •  
  •