Kurseksamen for Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

5) Trenger alle bedrifter verneombud?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

19) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

20) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

21) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

22) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

23) Hva er en SHA plan?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

26) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •