Kurseksamen for Offshore

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

6) Who has the right to educational leave?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

9) Are employees required to contribute in HSE work?

10) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

11) Anser myndighetene bruk av båt i havbruk som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

14) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

15) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

16) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

17) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

18) Hva er en SHA plan?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

22) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

  •  
  •