Hvem må ha verneombud? |

Alle bedrifter med fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud.

I antallet på fem arbeidstakere skal alle arbeidstakere regnes med, også deltidsansatte og midlertidig ansatte regnes med.

Disse reglene ble endret 1 januar 20204:

  • Virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning (endret § 6-1. 1.).
  • Verneombudets oppgaver omfatter også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten (§6-2. 1. har fått tilføyelse).
  • Det er stadfestet at verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakernes psykososiale miljø (§6-2. 2. har fått ny bokstav f).

Grensen for når en bedrift er pålagt å ha verneombud ble i praksis senket slik at det er langt flere bedrifter som nå må ha verneombud og verneombudskurs.