Om HMS kurset

HMS kurset for verneombud og AMU medlemmer er tilrettelagt for bedrifter som ikke har behov for 40 timers kurs. Selv om Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning krever opplæring på minst 40 timer i utgangspunktet, åpner foreskriften også for at andre, og mer hensiktsmessige, avtaler kan inngås dersom dette er rimelig:

Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Det er Arbeidsgivers ansvar å sørge for at tilstrekkelig opplæring blir utført.

Målgruppen for dette kurset

Målgruppen for vårt kurs er bedrifter der partene (Arbeidsgiver, Tillitsvalgt, Verneobud eller Arbeidsmiljøutvalget) har blitt enige om at opplæring av verneombudet ikke krever minst 40 timer og verneombudet likevel er i stand til å utføre sine funksjoner på en forsvarlig måte.

Dette gjelder typisk små, kanskje nystartede bedrifter, i bransjer uten spesielle hensyn som håndtering av kjemikalier eller der bedriftens virke krever spesiell opplæring.

Personer som innehar rollene som verneombud, hovedverneombud, tillitsvalgte eller medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) vil ha utbytte av dette kurset.

Fordeler med å ta kurset på nett

  1. Langt billigere enn å reise bort på seminarer, kurs og konferanser
  2. Kurset kan gjennomføres når som helst
  3. Fleksibelt
  4. Tilpasset

Kurset leveres av DirekteKompetanse AS.

Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.