Om HMS-kurset |

Arbeidsmiljøloven §6-5 slår fast at det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for at verneombud og AMU medlemmer har den HMS opplæringen som kreves. Arbeidsgiver skal dekke utgiftene til HMS kurset.

I Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning står det at HMS kurset for verneombud i utgangspunktet skal være på minst 40 timer, men at det også kan organiseres kortere HMS-opplæring dersom dette er hensiktsmessig og forsvarlig.

Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Kortere HMS opplæring for Verneombud

Før du begynner på HMS kurset kan det være lurt å klargjøre dokumentasjonen som Arbeidstilsynet vil etterspørre ved et eventuelt tilsyn.

Arbeidsgiver og de ansatte (representert ved verneombud, tillitsvalgt eller ansattrepresentant) må gjøre to ting:

  1. Lage en skriftlig avtale som bekrefter at partene mener det er forsvarlig og hensiktsmessig med kortere HMS opplæring.
  2. Dokumentere at det er forsvarlig med kortere HMS opplæring i en «forsvarlighetsvurdering».

En mal for skriftlig avtale og forsvarlighetsvurdering kan lastes ned her.

Denne dokumentasjonen skal oppbevares av bedriften.

Dette er tilstrekkelig for å kunne benytte seg av muligheten forskriften åpner for.

Gjennomføring av HMS-kurset for verneombud

Det kreves ingen påmelding på forhånd for å ta HMS-kurset. Start når det passer ved å klikke på «Start HMS-kurset» -knappen, eller gå direkte hit: https://verneombudhms.no/hms-kurs-for-verneombud/hms-kurs/

Velg Bransje:

Først blir du bedt om å velge en bransje som er mest relevant for din bedrift. Klikk på den bransjen som passer best.

Gå gjennom kursmaterialet

Kursmaterialet bygger på Arbeidstilsynets retningslinjer for HMS opplæring for verneombud. Klikk gjennom og fordyp deg i relevante temaer ved å klikke på de eksterne lenkene.

På denne delen kan du bruke så lang tid du ønsker. Gjerne spre det utover flere dager hvis det trengs.

Kunnskapstesten

Når du har lest gjennom kursmaterialet bringes du videre til en kunnskapstest. Denne må bestås for å få kursbevis. Du kan ta testen så mange ganger du vil.

Oppgi kontaktinformasjon

Ha organisasjonsnummeret for din bedrift for hånd. Skriv det inn og klikk «Validèr»

Fyll inn skjemaet med riktige opplysninger.

Har du en fakturareferanse eller kampanjekode, husk å ta med disse også.

Klikk på «Bekreft» for å bekrefte HMS kurset.

Betaling og Kursbevis

Straks HMS kurset er bekreftet vil du få en epost med faktura. Faktura sendes også som EHF dersom dette er støttet av bedriften. Du har også mulighet til å betale med kort.

Kursbeviset utstedes umiddelbart etter at betalingen er mottatt. Betaler du med kort kan du laste ned kursbeviset med en gang.

Hva får du etter fullført HMS-kurs?

I tillegg til selve kursbeviset får du også tilgang til en rekke verktøy som er nyttig i vernearbeidet. Disse verktøyene er tilgjengelige i det nettbaserte internkontrollsystemet. Internkontrollsystemet er fritt inkludert i 12 måneder. Deretter kan du velge om du vil betale for 12 nye måneder. Det er ingen forpliktelser og tjenesten kan avsluttes når som helst.

Målgruppen for dette kurset

Målgruppen for vårt kurs er bedrifter der partene (Arbeidsgiver, Tillitsvalgt, Verneobud eller Arbeidsmiljøutvalget) har blitt enige om at opplæring av verneombudet ikke krever minst 40 timer og verneombudet likevel er i stand til å utføre sine funksjoner på en forsvarlig måte.

Dette gjelder typisk små, kanskje nystartede bedrifter, i bransjer uten spesielle hensyn som håndtering av kjemikalier eller der bedriftens virke krever spesiell opplæring.

Personer som innehar rollene som verneombud, hovedverneombud, tillitsvalgte eller medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) vil ha utbytte av dette kurset.

Kurset leveres av DirekteKompetanse AS.