Tilpasset HMS kurs for verneombud |

Som verneombud har du krav på at arbeidsgiver dekker utgiftene til HMS kurs og legger til rette for at du kan gjennomføre opplæringen.

I utgangspunktet skal verneombudskurset være på 40 timer, et såkalt 40 timers HMS kurs. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19 åpner derimot for at HMS kurset for verneombud kan tilpasses og være kortere enn 40 timer dersom dette er forsvarlig og hensiktsmessig.

Kortere HMS kurs for verneombud enn 40 timer er ofte både forsvarlig og hensiktsmessig for mange bedrifter med begrenset størrelse og risikobilde. Da er nettbasert verneombudskurs et godt alternativ.

Å gjennomføre HMS kurset på nett er tidsbesparende, effektivt og langt billigere enn å reise bort en uke på seminar.

Bedriften kan selv bestemme at en kortere HMS opplæring er det beste, men da må også bedriften argumentere for og dokumentere at dette er forsvarlig.

Dokumentasjon som kreves

Arbeidsgiver og de ansatte – representert ved verneombud, tillitsvalgt el.l – må gjøre to ting:

  1. Lage en skriftlig avtale som bekrefter at partene mener det er forsvarlig og hensiktsmessig med kortere HMS opplæring.
  2. Dokumentere at det er forsvarlig med kortere HMS opplæring i en forsvarlighetsvurdering.

En mal for en slik avtale kan lastes lastes ned her . Dette kan gjøres før eller etter HMS kurset er gjennomført.

Ved tilsyn fra Arbeidstilsynet skal denne avtalen, sammen med HMS dokumentasjon som for eksempel kursbevis, fremvises.