Lovverket sier

Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19

Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer

Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer

I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.