Sist publisert: 17/12 2012

Kvinners sykefravær er høyere enn menns, og forskjellene har vært økende. Overlege Ebba Wergeland i Arbeidstilsynet mener at sykefraværet lar seg forklare med de samme faktorene som Statistisk sentralbyrå rutinemessig bruker når de spår kommende års fravær.