Hvorfor har kvinner høyere sykefravær enn menn?

Kvinners sykefravær er høyere enn menns, og forskjellene har vært økende. Overlege Ebba Wergeland i Arbeidstilsynet mener at sykefraværet lar seg forklare med de samme faktorene som Statistisk sentralbyrå rutinemessig bruker når de spår kommende års fravær.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.