41 personer omkom på jobb i 2012 - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 03/01 2013

I løpet av 2012 omkom 42 personer mens de var på jobb. Dette er 10 færre enn i 2011.