Høy risiko for KOLS i smelteverk - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 06/01 2013

Støv og gass er årsak til at KOLS truer helsa til dem som arbeider i smelteverk. Selv om bransjen har gjort tiltak for å redusere risikoen, er den fortsatt uakseptabelt høy. Intensivert, målrettet og organisert innsats må til.