Sist publisert: 29/01 2013

Like før og like etter ikrafttredelsen den 1. januar ble det fastsatt noen endringer i de nye arbeidsmiljøforskriftene. Her er en oversikt over disse endringene.