Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Like før og like etter ikrafttredelsen den 1. januar ble det fastsatt noen endringer i de nye arbeidsmiljøforskriftene. Her er en oversikt over disse endringene.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.