Fleire utanlandske statsborgarar omkom på jobb i 2012 - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 29/01 2013

Kvar femte person som døydde på jobb i 2012 var frå utlandet. Arbeidstilsynet har dei seinare åra sett at utanlandske arbeidstakarar er meir utsette for farar samanlikna med andre sysselsette.