Flest innsynsbegjæringer til Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet fikk i 2012 11 608 innsynsbegjæringer og topper dermed Difis statistikk over etater med flest innsynsbegjæringer via Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.