Presseinvitasjon: Arbeidsmiljøseminar 6. februar - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 03/02 2013

Arbeidstilsynet arrangerer et seminar for å markere de nye arbeidsmiljøforskriftene som trådte i kraft 1. januar 2013. Journalister som er interesserte, er velkomne til å overvære hele eller deler av seminaret.