Sist publisert: 07/02 2013

Arbeidsdepartementet mottok brev fra ESA 30. januar 2013 om at de har avsluttet saken om id-kort i bygge- og anleggsbransjen.