Oversikt over materielle endringer i nye arbeidsmiljøforskrifter

De nye forskriftene innebærer ikke vesentlige materielle endringer. Det er strukturen som er ny, særlig ved at bestemmelser som regulerer samme forhold er slått sammen.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.