Oversikt over materielle endringer i nye arbeidsmiljøforskrifter - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 11/02 2013

De nye forskriftene innebærer ikke vesentlige materielle endringer. Det er strukturen som er ny, særlig ved at bestemmelser som regulerer samme forhold er slått sammen.