Travle allmennleger bryter arbeidsmiljøloven - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 12/02 2013

118 tilsyn med allmennlegetjenesten i fjor og i år, har resultert i mange pålegg fra Arbeidstilsynet.