Følg informasjonsmøte 22. februar via nett-tv - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 18/02 2013

Det har vært stor interesse for Arbeidstilsynets informasjonsmøter som nå gjennomføres i 15 norske byer. På fredag 22. februar har du mulighet til å følge ett av informasjonsmøtene via nett-tv.