Tilsyn med beredskapen hos storulykkevirksomheter

Fem tilsynsetater gjennomfører i 2013 tilsyn med beredskapen hos 114 norske virksomheter omfattet av storulykkeforskriften. Alle virksomheter må være godt forberedt dersom ulykken inntreffer.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.