Nytt søknadsskjema for bruk av utenlandske kompetansebevis

For å bruke utenlandske kompetansebevis for truck, kraner og masseforflyttingsmaskiner i Norge, kreves det tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.