På jobb for et godt arbeidsliv - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 30/04 2013

Årsrapporten gir et tilbakeblikk på 2012 i tekst, bilder og video. Utenlandske arbeidstakere, Iegers arbeidstid og dårlig inneklima er noen tema som er omtalt i rapporten.