Styrker Arbeidstilsynet |

Sist publisert: 06/05 2013

Arbeidstilsynet er fornøyd med at regjeringen styrker vår innsats for et godt arbeidsmiljø både i revidert nasjonalbudsjett og i den nye Handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping.