God mottakelse av arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidsmiljøforskriftene som trådte i kraft 1. januar 2013 gir en bedre oversikt over regelverket, og er et godt grunnlag for å jobbe forebyggende for et godt og sikkert arbeidsmiljø. I forbindelse med ikrafttredelsen er det gjennomført en rekke informasjonsaktiviteter.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.