Arbeidsrelatert sykefravær må forebygges - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 02/06 2013

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv, IA‐avtalen, har fortsatt potensial som et langsiktig arbeid for å forebygge arbeidsrelatert sykdom.