Sikker opprydding etter naturkatastrofer

Skred, storm og flom kan medføre skader på bygninger, tomter og infrastruktur som krever omfattende oppryddingsarbeid.
– Dette er risikofylt arbeid som må foregå på en trygg måte, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Se hvordan på Arbeidstilsynet nye faktaside om opprydding etter naturkatastrofer.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.