Sist publisert: 04/07 2013

Frå 1. juli 2013 fører Arbeidstilsynet tilsyn med korleis offentlege oppdragsgjevarar etterlev forskrift om løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontrakter. Difi lanserer no eigne nettsider til hjelp for offentlege oppdragsgjevarar for å hindre sosial dumping.