Nye nettsider om sosial dumping for offentlege oppdragsgjevarar

Frå 1. juli 2013 fører Arbeidstilsynet tilsyn med korleis offentlege oppdragsgjevarar etterlev forskrift om løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontrakter. Difi lanserer no eigne nettsider til hjelp for offentlege oppdragsgjevarar for å hindre sosial dumping.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.