Retningslinjer for fjellsikringsarbeid opphører

Som en følge av de nye arbeidsmiljøforskriftene har «Retningslinjer fjellsikringsarbeid – revisjon 2» opphørt. Sikkerheten ved bergarbeid ivaretas nå i eksisterende regelverk og kommentarer.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.