Frokostmøte hos Difi om sosial dumping 30. august - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 26/08 2013

Difi arrangerer frokostmøte 30. august der temaet er lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.