228 meldinger om inneklima og muggsopp - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 28/08 2013

De siste fem årene har Arbeidstilsynet mottatt 228 meldinger fra leger der inneklima eller muggsopp er oppgitt som eksponeringsfaktor ved arbeidsrelatert sykdom. Et godt
inneklima er vesentlig for god helse, trivsel og produktivitet i arbeidslivet.