Lyd- og bildeopptak som bevis i arbeidsrettssaker

I en rekke saker i arbeidslivet vil det være aktuelt at en av partene ønsker å bruke lyd- eller bildeopptak ved en eventuell rettssak. Eksempler kan være saker om oppsigelse, trakassering eller erstatning. Hvordan er adgangen til å bruke slike opptak som bevis i arbeidsrettssaker?

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.