Arbeidstilsynet advarer mot farlig rampesystem etter dødsulykke |

Sist publisert: 02/10 2013

Høsten 2012 omkom en anleggsleder da han ble truffet i hodet av en kjørerampe på en maskintilhenger. Dette rampesystemet er fortsatt vanlig på en rekke typer maskinhengere fra ulike produsenter, og eiere av tilsvarende hengere oppfordres til å sikre hengerne slik at tilsvarende ulykker unngås.