Samarbeid, ledelse og medvirkning – Arbeidstilsynets erfaringer fra prosjektet «På lag»

Arbeidstilsynet inviterer til gratis frokostmøte. I løpet av de to siste årene har Arbeidstilsynet ført 3748 tilsyn med hvordan norske virksomheter jobber for et inkluderende, trygt og godt arbeidsliv. Noen av funnene kan du få høre om på dette frokostmøtet.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.