Sist publisert: 30/10 2013

Direktoratet for arbeidstilsynet sendte 21. juni forslag til endringer arbeidsmiljøforskriftene på høring. Fristen for å svare gikk ut 10. oktober og høringssvarene er nå tilgjengelige på våre nettsider.