Avsluttet høring om endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Direktoratet for arbeidstilsynet sendte 21. juni forslag til endringer arbeidsmiljøforskriftene på høring. Fristen for å svare gikk ut 10. oktober og høringssvarene er nå tilgjengelige på våre nettsider.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.