KOMPASS Info om kommunale mellomledere - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 05/11 2013

Mellomledere er en viktig gruppe å følge med på, både på grunn av deres ansvar for ansatte og fordi de kan ha utfordringer i arbeidsmiljøet, spesielt når det gjelder organisatoriske arbeidsbetingelser.