Arbeidsbetingelser og helsebelastninger for unge kvinner

Arbeidstilsynet vil her sette fokus på arbeidsbetingelser og helsebelastninger blant unge kvinner mellom 15 og 24 år. Unge kvinner er oftere midlertidig ansatt sammenlignet med menn i samme alder, og oppgir at de ofte utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet og kommentarer.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.