Vanskelig i trange lokaler - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 07/11 2013

Personheiser, ståheiser og andre forflytningshjelpemidler hjelper lite når lokalene er så trange at pasienten likevel må løftes.