Vanskelig i trange lokaler

Personheiser, ståheiser og andre forflytningshjelpemidler hjelper lite når lokalene er så trange at pasienten likevel må løftes.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.