Er arbeidslivet trygt og godt, eller hardt og brutalt? - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 10/11 2013

Sosial dumping og brutalisering av arbeidslivet er begreper de fleste i Norge kjenner til. Spesielt sosial dumping er et fenomen det er bred politisk enighet om at er uønsket, dog av forskjellige grunner.