Sist publisert: 10/11 2013

Arbeidstilsynet har sammen med Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og -helse (NOA) ved STAMI utarbeidet et oppdatert kunnskapsgrunnlag om arbeidsmiljøet i bygg- og anleggsbransjen. Rapporten presenteres på STAMI 13. november. Presentasjonen sendes direkte på web-tv.