Arbeidsmiljøtilstanden i bygg og anlegg

Arbeidstilsynet har sammen med Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og -helse (NOA) ved STAMI laget en rapport om arbeidsmiljøtilstanden i bygg og anleggsbransjen. Rapporten peker på viktige forhold som er sentrale for Arbeidstilsynets videre arbeid overfor næringen.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.