Kickstart for unge arbeidstakere

Det er i dag 346 000 sysselsatte i alderen 13 til 25 år i norsk arbeidsliv. Halvparten av dem er kvinner. Fem av ti arbeidsgivere mangler kunnskap om reglene for unge arbeidstakere, erfarer Arbeidstilsynet.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.