På lag for et inkluderende arbeidsliv - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 01/12 2013

Sju av ti virksomheter, både i det offentlige og private, har fått én eller flere reaksjoner for manglede arbeid med helse-, miljø- og sikkerhet (HMS). Totalt ble det gjennomført rundt 3800 tilsyn for å kartlegge hvordan virksomhetene jobber med et inkluderende arbeidsliv (IA).