På lag for et inkluderende arbeidsliv

Sju av ti virksomheter, både i det offentlige og private, har fått én eller flere reaksjoner for manglede arbeid med helse-, miljø- og sikkerhet (HMS). Totalt ble det gjennomført rundt 3800 tilsyn for å kartlegge hvordan virksomhetene jobber med et inkluderende arbeidsliv (IA).

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.