Kildevern kommer foran partsinnsyn

Det er av allmenn interesse å få oversikt over og ryddet opp i virksomheter som ikke overholder offentligrettslige krav. Det er viktig at den som melder om mulige brudd føler seg mest mulig bekvem med situasjoen.

Postet i Nyheter fra Arbeidstilsynet
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
Last ned utkast til avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer I tillegg utarbeides en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at partene aktivt har gjort en vurdering slik lovverket krever.