Kildevern kommer foran partsinnsyn |

Sist publisert: 03/12 2013

Det er av allmenn interesse å få oversikt over og ryddet opp i virksomheter som ikke overholder offentligrettslige krav. Det er viktig at den som melder om mulige brudd føler seg mest mulig bekvem med situasjoen.