Fem kjennetegn ved en sikker organisasjon - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 02/01 2014

Risikoen for store eller små uhell og ulykker i arbeidsmiljøet, varierer fra bransje til bransje, og fra virksomhet til virksomhet. Men hva karakteriserer sikre organisasjoner?