Markedsførings- og omsetningsforbud for skjære- og kutteutstyr - HMS Kurs for Verneombud på nett, kun kr. 1890,-

Sist publisert: 12/01 2014

Forbudet gjelder skjære- og kutteutstyr som består av flerleddede sammensatte metalldeler for bruk i bærbare, håndholdte ryddesager.